Vodovody a kanalizace

Vodohospodářské a inženýrské stavby

Naše specializovaná střediska realizovala v průběhu své existence velkou škálu jak staveb vodovodů a kanalizací, tak i např. vodohospodářských sítí apod.

Zajišťujeme na klíč stavby vodovodů a kanalizací včetně přípojek a jejich oprav. Provádíme úpravy vodních toků a jejich rekultivace, máme bohaté zkušenosti při výstavbách čerpacích stanic a čistíren odpadních vod včetně příslušných technologií.

Potřebujete specialisty na vodohospodářské stavby?