Latest Posts

Erbenova

Popis stavby

kanalizace DN 600  170 m

kanalizace DN 600/900  180 m

kanalizační přípojky 24 ks

vodovod DN 100 350m

vodovodní přípojky 24 ks

živičná vozovka 2750 m2

chodníky a parkovací stání ze zámkové dlažby 3100 m2

silniční obruby 1200 m

uliční vpusti 26 ks

délka komunikace 355 m

šířka komunikace 7 m

Investor:
Statutární město Brno, zastoupené Bkom a.s., Eurovia CS, a.s.

Projektant:
Bkom, Ing Keller, Ing. Koudelková

Lokalita:
Brno-Černá Pole

Termín realizace:
08/2017 – 03/2018