Naše služby

Vodovody a kanalizace

Stavby vodovodů a kanalizací včetně přípojek a oprav. Úpravy vodních toků a jejich rekultivace, výstavby čerpacích stanic.

Více

Silnice a parkoviště

Kompletní výstavba nových vozovek a komunikací. Jejich rekonstrukce, opravy a lokální vysprávky.

Více

Průmyslové a pozemní stavitelství

Rekonstrukce a nové výstavby od rodinných domků až po rozsáhlé areály včetně výrobních technologií apod.

Více

Sportoviště

Realizace výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovišť, sportovních areálů, veřejných parků či náměstí.

Více

Terénní úpravy

Terénní úpravy včetně zajištění vegetací, rekultivace území spojené s výsadbami nových vegetací apod.

Více

Specializované provozy

Recyklace vybouraných živičných směsí, opravy výtluků a povrchových poškození krytů vozovek apod.

Více