Pronájem kanceláří

Kancelářské prostory v PPI centru

Budova je navržena v pasivním standardu a nebude produkovat žádné významné škodlivé exhalace do okolí. S ohledem na maximalizaci využití energetického potenciálu z energetických pilotjsou také navrženy její rozměry.

Jedná se o šestipodlažní, nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 15,92 x 23,97 m, navržený jako monolitický železobetonový skelet s dozdívkami (z důvodů akustických) obvodového pláště a prostor technického a sociálního zázemí vápenopískovými cihlami.

Střešní plášť je navržen jako plochá střecha se zateplením polystyrénem v celkové tl. 500 mm a sodvodněním doprostřed dispozice pomocí dvou vpustí.

Prohlídka budovy