O společnosti

Soukromá stavební firma s obchodním názvem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. byla založena v roce 1991. Specializujeme se především na výstavbu, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí a komunikací.

V průběhu let jsme věnovali značné finanční prostředky na modernizaci a nákup nových strojů a zařízení. Mohli jsme tak rozšířit svůj výrobní program i o objekty pozemního a průmyslového stavitelství, jako jsou servisní a výrobní haly, čistírny odpadních vod, čerpací stanice a v neposlední řadě i stavby rodinných a bytových domů, s úpravami jejich okolí podle přání majitelů.

Ke komplexnosti oprav a rekonstrukcí povrchů komunikací patří i výstavba nových chodníků, odstavných parkovacích ploch, terénních a sadových úprav. Zaměřujeme se také na ekologické stavby, mezi které patří budování nových parků, sportovních a dětských hřišť s přírodním i umělým povrchem, úpravy koryt potoků, rybníků, požárních nádrží a rekultivace skládek odpadů.

Mezi tradiční investory, jejichž záměry realizujeme, patří Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Brněnské komunikace a.s. a v neposlední řadě město Brno samotné.

Historie společnosti

1991

Založení skupinou pracovníků tehdejších Vodohospodářských staveb Brno s.p.

1997

Firma se mění na společnost s ručením omezeným.

2013

2. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby za rekonstrukci kanalizace a vodovodu Brno Schodová. Zvláštní ocenění Stavba mimo území JmK za Autosalon a servis Renocar, Praha Čestlice.

2015

2. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v katategorii Dopravní a inženýrské stavby za rekonstrukci Vaňkova náměstí v Brně.

2017

1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Bytové stavby za Obytný soubor 35 RD, Brno – Jundrov, Na Nivách.

Rozumíme stavebnictví a developerským projektům

 

Prohlédnout služby

Co o nás říkají?

Certifikáty

Podporujeme