Specializované provozy

Provádíme:

  • Vrtná souprava pro kanalizační přípojky, horizontální vrty
  • Recyklace vybouraných živičných směsí mobilním recyklátorem asfaltu BA 1000 BAGELA
  • Opravy výtluků a povrchových poškození krytů vozovek strojem PATCHMATIC STP1008
  • Likvidace cihelného, betonového a živičného nezávadného odpadu
  • Jádrová vrtačka GÖLZ KB 350

Referenční stavby

Chcete využít služeb specializovaných provozů?