Silnice a parkoviště

Dopravní stavby a komunikace

Naše dvě specializovaná střediska mají bohatou praxi a mnohaleté zkušenosti v realizaci nejrůznějších staveb dopravního charakteru.

Naše společnost má zajištěny kapacity pro výstavby kompletních nových vozovek a komunikací, jejich rekonstrukce a opravy, stejně tak i jejich lokální vysprávky pomocí speciálních technologií.

Realizujeme výstavby, rekonstrukce a opravy nejrůznějších parků, či náměstí, provádíme rozličné terénní úpravy včetně zajištění vegetací apod.

Hledáte specialisty na dopravní stavby?