Latest Posts

Moravské náměstí – rekonstrukce

Popis stavby

Komplexní regenerace historického jádra města Brna, Moravského náměstí, tj. komplexní rekonstrukce zpevněných ploch včetně ploch v kolejišti tramvajové tratě, veřejného osvětlení, obnovy zeleně, zřízení vodních prvků, bronzového odlitku historického jádra mapy města a městského mobiliáře.

Součástí stavby bylo zejména:

  • zpevněné plochy o rozloze 3884 m2 z kamenné řezané dlažby
  • rekonstrukce a výstavba nových kanalizačních stok a přípojek
  • obnova kabelových a trolejových vedení
  • obnova veřejného osvětlení
  • zhotovení vodního prvku z monolitického betonu, odlitků tvarovaných bronzových desek s reliéfy
  • zhotovení bronzového odlitku historické mapy města na monolitickém podstavci
  • dodávka a montáž nového městského mobiliáře

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
PK OSSENDORF s.r.o.

Lokalita:
Brno-střed

Termín realizace:
10/2009-09/2010