Latest Posts

Drásov

Popis stavby

Je navržena oprava stávajících chodníků a zpevněných ploch po obou stranách ulice Všechovické v délce cca 540 m. Oprava bude spočívat v odstranění stávajících povrchů vč. obrubníků. Budou odstraněny i obrubníky ohraničující krajskou silnici III/37913. Bude tvarově sjednoceno řešení stávajících sjezdů k jednotlivým nemovitostem.

Investor:
Městys Drásov

Projektant:
XXSmall atelier Ing. Filip Haška

Lokalita:
Drásov

Termín realizace:
04/2015 – 07/2015