Latest Posts

Vaňkovo náměstí

Popis stavby

Stavbou byla vytvořena okružní křižovatka v průsečíku ulice Barvičova, Lerchova, Lipová, Tvrdého a Žlutý kopec, vč. vybudování městského prostoru s odpovídající vybaveností krátkodobé rekreace (městský mobiliář, odpočívadla, výtvarný prvek) a zeleně. Bylo dosaženo zvýšení dopravní bezpečnosti v prostoru křížení ulic a propojení okolí s nově vybudovaným parkem Žlutý kopec.

Rekonstrukce křižovatky je řešena vytvořením okružní křižovatky se středem v geometrickém středu zástavby bytových domů. Vnější průměr okružní křižovatky je 43 m, šířka jízdního pruhu 5.50 m, šířka vnitřního dlážděného prstence 2.50 m. Vnitřek středního ostrůvku je nezpevněný, vyvýšený oproti vozovce a je zde umístěn výtvarný prvek. Vjezdy a výjezdy do okružní křižovatky jsou upraveny tak, aby bylo zamezeno tangenciálnímu průjezdu a byl umožněn bezpečný průjezd směrodatného vozidla. Poloha vjezdů a výjezdů v jižní části byla rozmístěna pokud možno rovnoměrně po obvodu. Ulice Lipová a Tvrdého jsou směrově vychýleny z původních os tak, aby vjezd do okružní křižovatky byl kolmý. V napojení těchto ulic jsou oddělovací ostrůvky, přes které vedou přechody pro chodce. Na vjezdu do ulice Barvičovy je ostrůvek v křižovatce přejízdný. Součástí SO 101 je i řešení zastávek MHD – zastávky trolejbusových linek v ulici Barvičově a Lipové ve směru z centra, společná zastávka pro obě trolejbusové linky směrem do centra je navržena před navrhovaným vstupním pavilonem MOÚ v ulici Tvrdého. Původní zastávka na Barvičově směrem do města je zrušena.

Pěší provoz je řešen chodníky odsazenými od hrany vozovky o 10 m s navazujícími přechody.

Parkovací plochy je navržen v prostoru mezi okružní křižovatkou a budoucím vstupním pavilonem Masarykova onkologického ústavu. V prostoru parkoviště se nachází celkem 19 kolmých parkovacích míst, z toho jsou 2 vymezena dopravní značkou pro tělesně postižené osoby.

Rekonstrukce veřejného prostranství proběhla na ploše o výměře cca 1,5ha.

 • vnější průměr okružní křižovatky 43.0 m
 • šířka jízdního pruhu v křižovatce 5.50 m
 • šířka vnitřního prstence 2.50 m
 • průměr středového ostrůvku 27.0 m
 • počet vstupujících komunikací 5 ks
 • vozovky cca 3 400 m2
 • chodníky a zpevněné plochy cca 2 150 m2
 • plocha parkoviště cca 3 400 m2
 • počet nových parkovacích míst 19 ks
 • počet navržených silničních stožárů VO 11 ks
 • počet navržených sadových stožárů VO 12 ks
 • počet navržených stožárů trakce 10 ks
 • počet laviček 13 ks
 • počet odpadkových košů 8 ks
 • počet přístřešků MHD 1 ks
 • počet nových automatů na jízdenky 1 ks
 • počet nových parkovacích automatů 1 ks
 • počet vysazených stromů volně v terénu 40 ks
 • počet vysazených sol. keřů volně v terénu 35 ks
 • plochy výsadeb půdopokryvných dřevin a trvalek cca 200 m2

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
P.P. Architects s.r.o.

Lokalita:
Brno – Vaňkovo náměstí

Termín realizace:
06/2014 – 08/2015