Latest Posts

Mokrá – Horákov

Popis stavby

Stávající obrubník podél parkoviště se ponechá a vytvoří se nový chodník šířky 1,50m, který prochází přes parkoviště a naváže místem pro přecházení na chodník na druhé straně komunikace. Místo pro přecházení je i v místě rozšíření chodníku ke škole. Uprostřed chodníku je vodící linie, navazující na místa pro přecházení.

Na tento chodník naváže nové parkoviště, které bude ukončeno 50cm před plotem školního hřiště. Vjezd na parkoviště bude v místě napojení stávajícího chodníku.

Investor:
Obec Mokrá-Horákov

Projektant:
Ing. arch. Petr Hovořák

Lokalita:
Mokrá – Horákov

Termín realizace:
08/2014 – 09/2014