Latest Posts

Tausigova

Popis stavby

Pro zajištění provozuschopnosti komunikace bylo potřeba provést výměnu silničních obrub, které je potřeba usadit do nově osazených výšek pro úpravu příčného spádu. Vyrovnání a zpevnění krajnic z obalovaného kameniva do šířky 1,0 – 1,5m, průměrné tloušťky do 100mm. Výškové úpravy uličních vpustí, revizních šachet, šoupat a hydrantů. Po následné úpravě a vyrovnání komunikace do požadovaných spádů bylo nutno provést finální uzavření komunikace obrusnou vrstvou ACO 11+ tloušťky 50mm.

Investor:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Projektant:

Lokalita:
Brno, ul. Tausigova

Termín realizace:
07/2018