Latest Posts

Jasanová

Popis stavby

Oprava stávajících krytových vrstev, vybudování zpomalovacích prahů,  kontejnerových stání a nového vodorovného a svislého dopravního značení.

Plocha:

  • živice – 5116m2
  • zámková dlažba – 691m2
  • délka obrub – 916m
  • 19 ks uličních vpustí

Investor:
Brněnské komunikace a.s.

Projektant:
PK Ossendorf s.r.o.

Lokalita:
Brno-Jundrov, ul. Jasanová

Termín realizace:
06/2017 – 08/2017