Latest Posts

Brno, Chudobova

Popis stavby

Předmětem stavby byla oprava vozovky, chodníků, sjezdů a odvodnění na ulici Chudobova v úseku od ulice Klíny po ulici Dulánek, s výjimkou křižovatky Chudobova x Mrkosova.

Investor:
Statutární město Brno zastoupené Brněnskými komunikacemi

Projektant:
Ing. Milan Zezula

Lokalita:
Brno, Chudobova

Termín realizace:
04/2013 – 11/2013