Latest Posts

Brno, Mácova

Popis stavby

Jedná se o opravu stávající komunikace a oboustranného chodníku na ul. Mácova v Brně Ivanovicích.

Oprava komunikace se provádí v souvislosti se vzniklými poruchami stávající komunikace v dotčeném úseku.

Jedná se o místní komunikaci šířky 6m s oboustrannými chodníky šířky 1,50m. Oprava komunikace navazuje na stavbu obnovy komunikace po vybudování inženýrských sití, která se v současnosti dokončuje. Navržená úprava se nachází v úseku mezi ulicemi Atriová a Hatě, včetně křižovatkové části. Celková délka úpravy je 63,40m. Na začátku a konci úpravy oprava komunikace navazuje na stávající stav.

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
Ing. Petr Pokorný

Lokalita:
Brno – Ivanovice

Termín realizace:
05/2014 – 07/2014