Latest Posts

Ořešín

Popis stavby

Ulice U zvoničky je místní komunikace v městské části Brno- Ořešín ukončená
jako slepá. V projektové dokumentaci je řešen její začátek, od křižovatky s ulicí
Klimešovou po zpomalovací práh, který slouží zároveň jako bezbariérový přechod pro pěší. Komunikace je obousměrná, její šířka je proměnná, na začátku úpravy je 6,50 m a na konci úpravy 3,50 m.

Komunikace MHD je zčásti (její 1. část) nová komunikace a zčásti (její 2. část)
rekonstrukce stávající smyčky. Je jednosměrná, na začátku úpravy má šířku 6,00 m a od vjezdu na pozemek 312/29 se rozšiřuje na šířku 7,00 m. Je situována mezi ulicí U Zvoničky a Klimešovou. Výstup a nástup pobíhá u nástupiště dl. 18,00 m.

Přeložka křižovatky ulic Tihůvka a Klimešova byla provedena z důvodu
nevhodného úrovňového křížení. Tím s zajistí zlepšení výjezdu z ulice Tihůvka.
Přeložená silnice je na ulici Klimešova napojena pod úhlem 90°dle ČSN 73 6102

Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Komunikace je navržena v šířce 6,00 m.

Investor:
Městská část města Brna, Brno – Ořešín

Projektant:
Ing. Minářová Miroslava

Lokalita:
Brno – Ořešín

Termín realizace:
10/2013 – 05/2014