Latest Posts

Letovice

Popis stavby

Stavba se nachází v zastavěné části města Letovic, v obytné oblasti situované na západní straně města za železniční tratí Brno-Česká Třebová – v ulici České.

Území stavby zahrnuje část průtahu silnice II/365 v délce 294 m (v úseku km 15,871 – 16,165 silničního pasportu) včetně podjezdu pod železničním mostem situovaným v km 202,535 trati (TÚ 2002) se silničním označením 365-014.

V rámci stavby byla rekonstruována vozovka silnice II/365, chodníky, parkovací stání a vjezdy k sousedním nemovitostem v uličním prostoru ul. České a přilehlé krátké úseky vozovek místních komunikací Na Kopečku a Na Požáru. Stavba zahrnovala též rekonstrukci jednotné kanalizace v části ul. České v úseku od křižovatky s ul. Na Kopečku po Masarykovo náměstí včetně rekonstrukce stávajících a doplnění nových kanalizačních přípojek napojujících sousední nemovitosti v ul. České.

Investor:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Projektant:
Ing. Jiří Šerek

Lokalita:
Letovice

Termín realizace:
06/2015 – 12/2015