Latest Posts

Brno – Barvičova I

Popis stavby

Rekonstrukce stokové sítě zahrnovala:

• Stoku v úseku Š831201 – Š9027 navrženou z kameninových trub DN800, záliv do ulice Pavlíkova z kameninových trub DN400 a záliv do ulice Roubalova z kameninových trub DN400, včetně přípojek. Veškeré směrové lomy na stoce byly provedeny v příslušných šachtách.

Provádění prací bylo realizováno z povrchu terénu v otevřené pažené rýze.

Stavba byla realizována v souladu s platnými normami, dalšími obecně platnými předpisy a dle schválených standardů pro vodovodní síť a stokovou síť ve správě BVK a.s.

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
DUIS s.r.o.

Lokalita:
Brno, Barvičova

Termín realizace:
09/2014 – 06/2015