Latest Posts

Solniční I, Česká II, Opletalova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Popis stavby

 

Předmětem díla je provedení:

Rekonstrukce vodovodu THL DN 250 = 156 m, THL DN 200 = 142 m, THL DN 100 = 9 m, v ulici Solniční (včetně přípojek).

Rekonstrukce vodovodu THL DN 100 = 86 m, v ulici Opletalova (včetně přípojek).

Přeložka vodovodu THL DN 200 = 50 m, THL DN 80 = 9 m, v ulici Česká (včetně provedení nových přípojek).

Rekonstrukce kanalizace KT DN 300 = 50 m, v ulici Opletalova (včetně přípojek).

Rekonstrukce kanalizace KT DN 400 = 23 m, v ulici Česká (včetně přípojek).

Obnova komunikace v ulici Solniční, Česká živice = 1278 m2, zám.dl. = 1067 m2.

Obnova chodníků v ulici Solniční, Česká, LA = 31 m1, zám.dl. = 778 m2.

Investor:
OHL ŽS, a.s.

Projektant:

AQUATIS

Lokalita:
Brno-střed

Termín realizace:
10/2019 – 4/2021