Latest Posts

ČOV Brno – Modřice

Popis stavby

V rámci stavební části jsou navrženy nové objekty linky zahuštění primárního kalu. Jedná se o kruhové gravitační zahušťovací nádrže, čerpací stanici zahuštěného kalu, spojovací instalační kolektor, přístupové silniční komunikace a zpevněné plochy.

 

Stavební část je rozdělena na následující stavební objekty:

 • SO 01 ČS zahuštěných kalů
 • SO 02 Zahušťovací nádrže PK
 • SO 03 Vozovky a zpevněné plochy

 

Technologická část je rozdělena na následující provozní soubory:

 • PS 01 ČS zahuštěných kalů
 • PS 02 Zahušťovací nádrže PK
 • PS 03 Instalační tunel
 • PS 04 Provozní rozvod silnoproudu
 • PS 05 Měření a regulace
 • PS 06 Automatizovaný systém řízení provozu

Energetická bilance

 • Instalovaný výkon: Pi = 417,5 kW
 • Soudobý výkon: Pp = 328,4 kW

 

Předpokládaná spotřeba vody

 • pitná voda: 5 m3/ měsíc
 • užitková voda: 2 m3/ den

 

Odpady

 • Zachycený materiál z kalových sít:  7 – 10 m3/ týden

Investor:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Projektant:
Pöyry Environment a.s.

Lokalita:
Modřice

Termín realizace:
6/2014 – 9/2015