Latest Posts

Králova

Popis stavby

Byl vybudován nový vodovodní řad DN 100 v délce 241m, DN 80 v délce 154m, DN 80 s těžkou protikorozní ochranou v délce 61m, celkem 456m. Na řadu bylo osazeno 10ks podzemních hydrantů a 11ks nových vodovodních šoupat. Bylo nově položeno a přepojeno 36ks vodovodních přípojek v délce 342m.

Investor:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s., Ing. Zdeněk Kašík

Lokalita:
Brno, ul. Králova

Termín realizace:
03/2018 – 07/2018