Latest Posts

Pitná voda – Třebíčsko

Popis stavby

Realizace díla „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Třebíčsko“, složené z dílčích staveb:

  • stavba č.1 – Rekonstrukce úpravny vody Štítary
  • stavba č.2 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče Častohostice – Třebíč
  • stavba č.3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ovčírna – Třebíč
  • stavba č.4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče Heraldice – Třebíč
  • stavba č.5 – Průběžný on-line monitoring

Investor:
Vodovody a kanalizace, svazek obcí

Projektant:
AQUA PROCON s.r.o.

Lokalita:
region Třebíčsko

Termín realizace:
08/2007-07/2009