Latest Posts

Jinačovice

Popis stavby

  • dopravní napojení na stávající účelovou komunikaci v areálu golfového hřiště Kasáda Jinačovice a účelovou komunikaci v řešeném území
  • dešťová kanalizace z území (z ploch komunikace) – svedená do soustavy jezer v areálu golfového hřiště. Na pozemcích určených k výstavbě RO je kanalizace ukončena šachtami.
  • splašková kanalizace – napojená do stávající tlakové kanalizace do Jinačovic. Kanalizace je ukončena šachtami na pozemcích jednotlivých RO.
  • rozvody NN od stávající trafostanice, ukončené na hranici pozemků RO v měřící skříni
  • připojení na vodovod v Jinačovicích a trasu areálového rozvodu vody z Jinačovic do řešeného území (v souběhu se stávající tlakovou kanalizací), areálový rozvod pitné vody
  • napojení na stávající zdroje užitkové vody golfového hřiště a jejich rozvod v rámci řešeného území.

Investor:
Kaskáda Home, s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Jozef Kubín

Lokalita:
Jinačovice-Golfový resort Kaskáda

Termín realizace:
04/2015 – 11/2015