Latest Posts

Brno – Lány

Popis stavby

Rekonstrukce vodovodního řadu s ozn. „Lány – V1“ DN 150 je navržena v úseku cca 100 m západně od křižovatky ulic Lány a Ukrajinská, kde navazuje na opravený úsek řadu V1 DN 150 (viz. stavba „Brno, Bohunice –  III. a IV. etapa, Oprava kanalizace a vodovodu – SO 305 Oprava vodovodu Lány), po napojení na stávající vodovodní řad DN 250 na hranici ulic Lány a Bohunická.

Nedílnou součástí řešení je zrušení stávajícího vodovodního řadu DN 150 na ul. Bohunická a s tím související propojení stávajících vodovodních řadů DN 100 v ul. Traťová a napojení na stávající vodovod DN 250 v prostoru nájezdu na ul. Vídeňskou.

Na rekonstrukci vodovodů byly použity trouby z tvárné litiny s vnitřní výstelkou.

Obnova obrusné vrstvy komunikací v tl. 50 mm proběhla celoplošně ve stávajících obrubách v šířce obou jízdních pruhů vozovky a v daném úseku opravy vodovodu.

Rekonstrukce spočívá v nahrazení stávajících vodovodních přípojek novými přípojkami z materiálu HDPE–tzn. z vysokohustotního polyetylénu.

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
Kovoprojekta Brno a.s.

Lokalita:
Brno – Bohunice

Termín realizace:
10/2014 – 8/2015