Latest Posts

Brno, Tuřanka I, II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Popis stavby

„Brno, Tuřanka I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek křižovatka Přemyslovo náměstí)“

Jedná se o rekonstrukci kanalizačních stok v křižovatce ulic Tuřanka x Přemyslovo náměstí, a to stoky S1 v profilu DN 1 000 (železobetonové potrubí s čedičovou výstelkou) délky 28,5 m (původně DN 900 BET). Dále stoky S2 v profilu DN 500 KT délky 11,28 m (původně DN 600) a vodovodního řadu – SO 03 – řadu V1, potrubí DN 80 LT délky 14 m, s jedním podzemním hydrantem.

„Brno, Tuřanka I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizační stoky z kameninových trub DN 400 délky 20,65 m, dále z betonových trub s čedičovou vystýlkou DN 500/750 BEO délky 44,80 maz betonových trub s čedičovou vystýlkou DN 600/900 délky 145,05 m, pro veřejnou potřebu a stávajícího vodovodního řadu (TLT DN 80 celkové délky 14,0 m, TLT DN 100 celkové délky 10,3 m a TLT DN 150 celkové délky 296,65 m), včetně celkem 4 ks podzemních hydrantů DN 80, pro veřejnou potřebu v ulici Tuřanka, s propoji do ulice Ráj, ul. Kirkleho, ul. Černozemní a Přemyslova náměstí. Dále je součástí stavby kanalizační stoka T1-1 (z kameninových trub DN 300 délky 12,0 m), která zajistí odkanalizování přilehlých nemovitostí.

„Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Úsek kanalizace DN 600 mezi šachtami č. 871862 a č. 871852, délky 35,09 m, byl vybudován v roce 1938, byl v havarijním technickém stavu. Byla navržena výměna stávajícího betonového potrubí DN 600 za nové betonové vejčité trouby DN 600/900 s čedičovým žlábkem a s integrovaným pryžovým těsnícím profilem.

Celá rekonstrukce byla ukončena začátkem prosince a dne 12.12. byl spuštěn provoz MHD.

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
SWECO Hydroprojekt a.s.

Lokalita:
Brno-Slatina, ul. Tuřanka

Termín realizace:
07/2021 – 12/2021