Latest Posts

Řícmanice

Popis stavby

Stavba slouží k bezpečnému odvedení odpadních vod z nemovitostí, které dosud nebyly napojeny na kanalizaci.
Jejich odpadní vody jsou nyní čištěny na ČOV Bílovice nad Svitavou.

Celková délka nové kanalizace činí 3 700 m.

Stavba proběhla v těchto etapách:
– Vybudování kanalizačních větví, s postupem proti spádu v povodí stoky B
– Vybudování ČS1 včetně úpravy předřazené akumulační jímky, následné budování stoky A proti spádu včetně vedlejších stok
– Vybudování ČS2, výtlaku V2 a související gravitační stoky
– Po dokončení čerpacích stanic se přepojily přípojky z nemovitostí.

Investor:
Obec Řícmanice

Projektant:
AQUA PROCON, s.r.o.

Lokalita:
Řícmanice

Termín realizace:
09/2014 – 09/2015