Latest Posts

Brno, Schodová

Popis stavby

Cílem stavby byla oprava vozovky a odvodnění na ulici Schodové v úseku od horní úrovně schodiště po ulici Černopolní.

V tomto úseku stavba rovněž zahrnovala oprava chodníků, sjezdů a pravostranného zeleného pásu.

Základní technické parametry:

  • tvárná litina DN 100 v délce 263m
  • tvárná litina DN 150 v délce 38m

Investor:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Projektant:
JV PROJEKT VH s.r.o.

Lokalita:
Brno, Schodová

Termín realizace:
01/2013 – 12/2013