Latest Posts

Rebešovická

Popis stavby

Zhotovení splaškové kanalizace z kameniny DN 500 – 151m a DN 300 – 200m. Na kanalizaci bylo provedeno 16 ks revizních šachet. Součástí stavby je čerpací stanice a z ní výtlak v délce 141 m.

Na stoce bylo vybudováno 39 ks kanalizačních přípojek.

Chodníky byly obnoveny v místech po přípojkách, komunikace je nová včetně konstrukce v celé délce.

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
Projektant: Aquatis a.s.

Lokalita:
Brno-Chrlice

Termín realizace:
03/2017-12/2017