Latest Posts

Popůvky IV.etapa

Popis stavby

Bylo provedeno:

  • 15 ks domovních kanalizačních splaškových přípojek z potrubí PVC KG SN8
  • 15 ks domovních kanalizačních dešťových přípojek z potrubí PVC KG SN4
  • 15 ks domovních vodovodních přípojek z potrubí HDPE 32 mm
  • 15 ks domovních plynových přípojek STL PE 100 DN32
Komunikace byla provedena na větvích B+D, vozovka ze živice, chodníky, parkovací stání, zpomalovací retardéry ze zámkové dlažby. Bylo provedeno svislé dopravní značení, vč. prodloužení komunikace na větvi C a propoj komunikace. Zadláždění vjezdů na hranici pozemků. Provedení zemního valu včetně zatravnění.

Investor:
VAŇURA s.r.o.

Projektant:
AK 09, s.r.o.

Lokalita:
Popůvky

Termín realizace:
04/2015 – 07/2015