Latest Posts

Brno – Cyrilská, Mlýnská

Popis stavby

Rekonstrukce kanalizace jednotné včetně přípojek je navržena z důvodů stáří kanalizace. Kanalizace jsou v nevyhovujícím stavebním stavu, v některých úsecích je kanalizace ucpaná nebo staticky narušená.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a obnova vozovek bude prováděna v katastrálním území Brno – Trnitá a zahrnuje prostor před domy na ulici Cyrilské a Řeznické v úseku mezi ul. Křenová po ul. Čechyňskou dále na ul. Mlýnské v úseku mezi ul. Štěpánská a Čechyňská.

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
p. Jiří Koukal

Lokalita:
Brno, ul. Cyrilská a Mlýnská

Termín realizace:
11/2013 – 8/2014