PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Řícmanice

Investor: Obec Řícmanice
Projektant: AQUA PROCON, s.r.o.
Lokalita: Řícmanice
Termín realizace: 09/2014 - 09/2015

prev Další fotografie next

Popis stavby

Stavba slouží k bezpečnému odvedení odpadních vod z nemovitostí, které dosud nebyly napojeny na kanalizaci.
Jejich odpadní vody jsou nyní čištěny na ČOV Bílovice nad Svitavou.

Celková délka nové kanalizace činí 3 700 m.

Stavba proběhla v těchto etapách:
- Vybudování kanalizačních větví, s postupem proti spádu v povodí stoky B
- Vybudování ČS1 včetně úpravy předřazené akumulační jímky, následné budování stoky A proti spádu včetně vedlejších stok
- Vybudování ČS2, výtlaku V2 a související gravitační stoky
- Po dokončení čerpacích stanic se přepojily přípojky z nemovitostí.