PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Výstavba pavilonu "P"

Investor: Veletrhy Brno, a.s.
Projektant: Arch.Design, s.r.o.
Lokalita: areál BVV Brno
Termín realizace: 07/2008-05/2009

prev Další fotografie next

Detailní popis stavby:

Oběstavěný prostor: 42 650 m3
Zastavěná plocha: 20 275 m2
Půdorysné rozměry pavilonu: 89,5 x 214,3m
Zadlažděná venkovní plocha: 23 232 m2

Stavba zahrnovala demolice stávajících objektů a zpevněných ploch, přemístění vybraných objektů do nových poloh, přeložky stávajících inženýrských sítí, vybudování nových objektů, úpravy komunikací a vybudování inženýrských sítí.
Důležitou součástí stavby byly také přípravné práce pro výstavbu nového pavilonu, které umožnily nástup generálního dodavatele stavby tak, aby jeho činnost mohla být ihned zahájena pilotáží pro základové konstrukce. Jednalo se především o zbudování oplocení staveniště, potřebné staveništní přípojky a vytvoření pilotovací roviny.