Latest Posts

Bytové domy Kunštát

Popis stavby

 

Předmětem projektu je novostavba tří bytových domů (celkem 45 bytů) včetně dopravní a technické infrastruktury a terénních a sadových úprav. Domy jsou navrženy tak, že se svým objemem maximálně začleňují do okolní zástavby. Parkovací plochy budou vybudovány v dostatečném počtu současně s bytovými domy na pozemcích mezi bytovými domy. Projekt situačně a objemově navazuje na studii předloženou městem v rámci výběrového řízení na investora stavby.

Objekty jsou nepodsklepené, čtyřpodlažní, identické. Stavby jsou pravidelného půdorysného tvaru – obdélník, zastřešeny plochou střechou

Dopravní napojení je na ulici Nová. Taktéž z ulice Nové jsou vedeny přípojky pro inženýrské sítě.

Investor:
Prefa Brno a.s.

Projektant:
STAMINA, s.r.o.

Lokalita:
Kunštát

Termín realizace:
5/2021 – 5/2023