Latest Posts

Nové Semilasso

Popis stavby

Jedná se o objekt s půdorysem ve tvaru L, s třemi podzemními a šesti nadzemními podlažími a rovnou střechou. V podzemních podlažích jsou hromadné garáže celkem pro 118 osobních automobilů a distribuční trafostanice.

V 1. a 2. NP jsou obchodní a kancelářské prostory s potřebným zázemím. Ve 3. až 6. NP je 40 bytových j ednotek. 7. NP – rovná střecha – je využita pro technické zázemí objektu (strojovna VZT, plynová kotelna) a pro relaxační centrum (bazén, sauna se zázemím, vířivka, mobilní zeleň). Zvláštností stavby, mimo architektonické řešení, bylo její zakládání. Bylo vytěženo 6 500 m3 zeminy a stěny zpevněny hřeby délky 3 – 4 m a Ø R20. Hřeby byly osazovány ručně do vrtů vyplněných cementovou zálivkou. Na stěnu byl potom aplikován plášť ze stříkaného betonu na výztužnou síť KARI.

Investor:
LORDS, a.s.

Projektant:
Ing.arch. Alois Šumbera

Lokalita:
Brno-Královo Pole

Termín realizace:
05/2007-08/2009