Latest Posts

Viladům Ondráčkova

Popis stavby

Jedná se o bytový dům, původně restaurace a ubytování.

obestavěný prostor                                       3345 m3

zastavěná plocha                                          434,4m2

užitná plocha                                                 805,7 m2

počet funkčních jednotek                             9 bytových jednotek (4x1kk, 4x3kk, 1x4kk)

počet obyvatel                                               20

Celkové provozní řešení

 • hlavní vstup do objektu je z ulice Ondráčkova
 • vjezd je z ulice
 • z ulice se dostaneme do vstupu do objektu, odkud je přístup k dvěma bytům v uliční části a do podzemních garáží, dále potom do kotelny
 • dva byty mají samostatné vstupy z ulice
 • z garáže je vstup na hlavní schodiště a do technické místnosti
 • další byty jsou přístupné z hlavního schodiště, které má únikový východ v návaznosti na zvýšený terén za domem

Základní technický popis staveb

 • založení objektu je železobetonová základová deska s pasy do nezámrzné hloubky
 • konstrukční systém bude monolitický železobetonový skelet s železobetonovými monolitickými stropními deskami s vyzdívkami z keramických tvárnic a opěrnými stěnami s betonových tvárnic
 • příčné nosné stěny z keramických tvárnic budou zajišťovat prostorovou tuhost objektu
 • je navrženo železobetonové schodiště s prvky zabraňujícími přenášení hluku
 • šikmé střechy s foliovou hydroizolací a zelenou střechou

Investor:
All Inclusive Valley s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Ludvík Křenek

Lokalita:
Brno-Líšeň, ul. Ondráčkova 539

Termín realizace:
09/2017 – 06/2019