Latest Posts

Univerzitní kampus Bohunice

Popis stavby

Fakulta sportovních studií se sestává z haly pro míčové sporty s hledištěm pro 388 sedících diváků a komentátorské stanoviště, z haly pro úpolové sporty, haly pro taneční kreativitu a jiné pohybové aktivity s doprovodem hudby. Dále je to vzorová školní tělocvična s dokonalým vybavením.

Jsou zde laboratoře kineziologie, antropologie, funkční diagnostiky, biomechaniky a dalších biomedicínských oborů.

K tomu všemu patří příslušné šatny v různém barevném řešení pro odlišení a orientaci, včetně sociálního zázemí.

Všechny uvedené prostory jsou přístupné přes centrální halu s recepcí.
Součástí zakázky bylo vybudování zpevněných ploch z betonových i přírodních materiálů poskládaných do různých tvarů, příslušných venkovních inženýrských sítí, včetně veřejného osvětlení a sadových úprav.

Investor:
Masarykova univerzita

Projektant:
A PLUS a.s.

Lokalita:
Brno-Bohunice

Termín realizace:
04/2008-06/2009