Latest Posts

Fakultní nemocnice Brno

Popis stavby

Projektová dokumntace řeší stavební úpravy v části 1.PP budovy X – spojovací krček k objektu I1 situované v areálu FN Brno – PMDV. V řešeném prostoru bude vybudován nový angioprovoz Radiologické kliniky včetně potřebného provozního zázemí.

Nově navržený angioprovoz kliniky RDK nahradí plnohodnotně stávající provoz angia situovaný ve 4.NP budovy CH, tento provoz ve 4.NP bude ale prozatím jako kapacitní rezerva ponechán a v případě potřeby může být využíván.

Nově navržený provoz v části 1.PP budovy X je provozně plnohodnotný s veškerým potřebným zázemím jak pro potřeby pacientů , tak i personálu.

Investor:

Projektant:

Lokalita:

Termín realizace:
07/2015 – 11/2015