Latest Posts

Alfatec

Popis stavby

Byly provedeny zemní práce včetně podkladních vrstev a základových patek pro ocelovou halu o ploše 530 m2. Byly provedeny hydroizolace a drátkobetonové podlahy. Okolní zpevněné plochy včetně odvodnění. Zdravotechnická instalace přípojky vodovodu.

Investor:
ALFATEC GROUP a.s.

Projektant:
Ing, Petr Doležel

Lokalita:
Brno

Termín realizace:
11/2017 – 04/2018