Latest Posts

Hřbitov Líšeň

Popis stavby

I. etapa této stavby zahrnuje 2 části:

  • Rozšíření hřbitova – nová pohřební místa + kolumbária
  • Nové sociální zařízení v objektu původního (starého) hřbitova

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
Ing. arch. Harald Čadílek

Lokalita:
Brno-Líšeň

Termín realizace:
11/2015 – 09/2016