Latest Posts

Park Hvězdička

Popis stavby

Park
Součástí záměru je výstavba parku ve vnitrobloku ulic Hvězdová, Francouzská, Bratislavská a Stará. Park by měl sloužit pro krátkodobou rekreaci obyvatel, podstatná je také jeho funkce sociální – v prostoru parku bude probíhat integrace menšinového obyvatelstva. Z tohoto důvodu je park nastaven na vyšší úroveň bezpečnosti a odolnosti. Parkové prostory jsou propojeny bezbariérovými komunikacemi. V centrální části nalezneme kromě náměstí a nízkoprahového centra kvalitní sportovní hřiště doplněné fitness sportovními prvky a uzavřené hřiště pro malé děti, v SZ části parku jsou umístěny herní prvky – houpačky. V SZ a JV části jsou navrženy pobytové trávníky. Součástí parku je kvalitní a vandalismu odolný sedací mobiliář, pítko, odpadkové koše, lampy VO, kamerový systém. Pro oplocení areálu je použito betonových zdí, transparentních ocelových plotů s podezdívkou i bez ní doplněných popínavými rostlinami. Prostor je doplněn vzrostlými stromy, které dotváří atmosféru parkového prostoru.

Nízkoprahové centrum
Objekt nízkoprahového centra bude v rámci parku sloužit k provozování mimoškolních aktivit romské mládeže a sociální integraci romské komunity. Provozovatelem budou neziskové organizace. Bude sloužit jako zázemí pro služby a aktivity určené obyvatelům sociálně vyloučené lokality všech věkových kategorií. Dětem a dospívajícím bude určeno nízkoprahové zařízení pro děti mládež, jehož cílem je nabízet pomoc a podporu při zvládání každodenních situací, poskytnout bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času, pomáhat jim s překonáváním handicapů způsobených prostředí, ve kterém žijí, a působit preventivně vůči sociálně patologickým jevům v jejich okolí.

Poskytované služby
Možnost využití prostor klubu a jeho vybavení, preventivní aktivity a volnočasové aktivity, poradenství a informační servis, vzdělávací aktivity. Poslední složkou centra je multifunkční sál, který bude sloužit formální i neformálním skupinám pro realizaci kulturních, sportovních a dalších aktivit.

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
Ing. Zdenek Sendler

Lokalita:
Brno – město

Termín realizace:
2/2014 – 9/2014