Latest Posts

H-park

Popis stavby

Projekt H-park Heršpická Brno má za cíl vytvořit obchodní a kancelářské prostory v doposud nevyužívaných prostorách u komunikace Heršpická. Dle etapizace výstavby a funkčního členění je tento projekt rozdělen na čtyři samostatné stavební objekty, z nichž byly v první etapě realizovány pouze objekty „A“ a „B“ s nezbytnými sítěmi, přeložkami a komunikacemi.

 

Výstavbou Showroomů „A“ a „B“ vznikly  objekty s nájemními velkoplošnými jednotkami. Jednotky jsou určeny k prodeji zboží a ke službám. Objekt „A“ je rozdělen na 9 provozně oddělených jednotek s prodejními plochami o různé velikosti. Je půdorysného tvaru dvoulodního jednopodlažního nepravidelného obdélníka, na který navazují pod úhlem 68° dva jednolodní „prsty“ showroomů půdorysného tvaru nepravidelného obdélníka. Jeden z prstů je navržen jako dvoupodlažní. Objekt „B“ je rozdělen na 5 provozně oddělených jednotek s prodejními plochami o různé velikosti a energoblok. Je půdorysného tvaru dvoulodního jednopodlažního obdélníka, na který navazují dva jednolodní „prsty“ showroomů půdorysného tvaru obdélníka. Oba prsty jsou navrženy jako dvoupodlažní.

 

Základní údaje o stavbě

  • Celková zastavěná plocha                          6395 m2
  • Celkový obestavěný prostor stavby         59526 m3

Investor:
RLRE Carina Property, s.r.o.

Projektant:
Averro 2000 s.r.o.

Lokalita:
Brno – Štýřice

Termín realizace:
09/2012 – 08/2014