Latest Posts

Autocentrum Česká

Popis stavby

Stavba slouží jako prodejna automobilů s komplexním provozním zázemím. Vzhled objektu reflektuje funkci stavby. Architektura autosalonu vychází z logiky vnitřního provozního členění. Stavba je ve výrazu koncipována jako neutrální, která nemá konkurovat vystavovaným automobilům. Důležitým prvkem je práce s denním světlem v interiéru stavby.

Objekt má nepravidelné půdorysné rozměry. Výška jednotlivých částí objektu nepřesahuje 9 m. V rozsahu cca 15 % je objekt dvoupodlažní. Dispozičně je objekt členěn na následující základní části – autosalon a servis.

Samostatně stojící je objekt myčky a trafostanice.

Základní technická specifikace

Autosalon a servis

Jedná se o soubor několika typů nadzemních konstrukcí (servisní hala, technické zázemí servisu s šatnami a školícím centrem, sklad náhradních dílů a administrativní část objektu). Půdorysné rozměry objektu jsou cca 68,5×43,9×8,5 m. Objekt je založen na vrtaných železobetonových pilotách.

Myčka

Jedná se o samostatný jednopodlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 25,8 x10,1×5,0 m. Železobetonový skelet je založen na vrtaných velkoprůměrových železobetonových patkách.

Investor:
RENOCAR, a.s.

Projektant:
Ing. arch. Michal Říčný, atelier Tišnovka

Lokalita:
Česká u Brna

Termín realizace:
08/2020 – 05/2021