Latest Posts

Administrativní budova firmy

Popis stavby

Jedná se o šestipodlažní budovu, která je založená na vrtaných pilotách. Kostru stavby tvoří monolitický skelet, obvodový plášť je vyzděn tvárnicemi Ytong o tl. 30 cm. Budova je opláštěná hliníkovými lamelami se zateplením o tl. 10 cm včetně difuzní fólie, monolitické konstrukce jsou zatepleny tl. 20 cm. Výplně otvorů jsou plastová okna, zvenčí opatřena hliníkem a dále schodišťová a vstupní stěna je hliníková. Středem budovy prochází hlavní instalační šachta, kterou jsou vedena všechna média ve vertikálním směru. Horizontálně jsou rozvody sítí vedeny pod stropem v každém podlaží v sádrokartonovém podhledu, který je snížen o 40 cm od monolitického stropu. Budova je vybavena všemi moderními technologiemi, VZT, klimatizace, slaboproudy, nákladní výtah, moderní sociální zařízení včetně kuchyněk. Na střeše v 6. NP je vybudována vyhlídková terasa.

Součástí stavby bylo i vybudování veškerých inženýrských sítí včetně zpevněných ploch a komunikací.

Investor:
Přemysl Veselý

Projektant:
RGB studio

Lokalita:
Brno, ul. Pražákova

Termín realizace:
5/2009-7/2010