Latest Posts

Royal Crystal

Popis stavby

Jedná se o objekt s půdorysnými rozměry 37 x 36m s nosnou ocelovou konstrukcí nadzemní části skladovací haly a železobetonovou konstrukcí administrativní části a suterénu. Celá stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

  • Obchodní středisko
  • Komunikace a zpevněné plochy
  • Přípojka kanalizace
  • Přípojka plynovodu
  • Přípojka NN
  • Sadové úpravy

Investor:
Royal Crystal, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International, spol. s r.o.

Lokalita:
Brno, Dolní Heršpice

Termín realizace:
01/2012 – 09/2012