Latest Posts

RD Jundrov

Popis stavby

Jedná se o výstavbu obytného souboru rodinných domů, která se nachází na území městské části Brno – Jundrov. Řešené území leží v mírném východním svahu zvedajícím se z pravobřežní nivy řeky Svratky směrem ke kopcům Holedné. Lokalita leží v nadmořské výšce cca 211 až 224 m.n.m., a zabírá obdélnou plochu cca 16 000 m2, s rozměry cca 170 m ve směru sever – jih a cca 190 m ve směru východ – západ. Pozemky pro uvažovanou výstavbu souboru 35 rodinných domů jsou vymezeny na straně západní stávající ulicí Lelkovou a Dubovou, na straně jižní čtyřmi bytovými domy při ulici Optátova, a ohbím komunikace Optátova, severní a východní hranice území je vymezena současnými majetkoprávními vztahy k jednotlivým parcelám zahrádkářské kolonie.

 

Základní údaje o stavbě

 

Typ “R2” – dvoupodlažní řadový rodinný dům (celkem 8 domů)

 

 • Zastavěná plocha:                                        81,00 m2
 • Obestavěný prostor:                                   510,00 m3
 • Podlahová plocha místností                     101,70 m2
 • Podlahová plocha garáže                           18,30 m2
 • Podlahová plocha budovy celkem          123,00 m2

 

Typ “R2+” – dvoupodlažní řadový rodinný dům (celkem 1 dům)

 

 • Zastavěná plocha:                                      115,00 m2
 • Obestavěný prostor:                                   625,00 m3
 • Podlahová plocha místností                     112,50 m2
 • Podlahová plocha garáže                          35,60 m2
 • Plocha teras                                                  10,45 m2
 • Podlahová plocha budovy celkem         158,55 m2

 

Typ “R3” – třípodlažní řadový rodinný dům (celkem 12 domů)

 

 • Zastavěná plocha:                                        71,00 m2
 • Obestavěný prostor:                                   640,00 m3
 • Podlahová plocha místností                     120,60 m2
 • Podlahová plocha garáže                           34,70 m2
 • Plocha teras                                                   11,00 m2
 • Podlahová plocha budovy celkem          158,25 m2

Investor:
Moravská stavební – INVEST, a.s.

Projektant:
ARCHITEKTI HRŮŠA & SPOL., ATELIÉR BRNO, S.R.O.

Lokalita:
Brno – Jundrov

Termín realizace:
09/2010 – 12/2013