PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Drásov

Investor: Městys Drásov
Projektant: XXSmall atelier Ing. Filip Haška
Lokalita: Drásov
Termín realizace: 04/2015 - 07/2015

prev Další fotografie next

Popis stavby

Je navržena oprava stávajících chodníků a zpevněných ploch po obou stranách ulice
Všechovické v délce cca 540 m. Oprava bude spočívat v odstranění stávajících povrchů
vč. obrubníků. Budou odstraněny i obrubníky ohraničující krajskou silnici III/37913. Bude
tvarově sjednoceno řešení stávajících sjezdů k jednotlivým nemovitostem.