PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Brno, Mácova

Investor: Statutární město Brno
Projektant: Ing. Petr Pokorný
Lokalita: Brno - Ivanovice
Termín realizace: 05/2014 - 07/2014

prev Další fotografie next

Popis stavby

Jedná se o opravu stávající komunikace  a  oboustranného chodníku na ul. Mácova v Brně Ivanovicích.

Oprava komunikace se provádí v souvislosti se vzniklými poruchami  stávající komunikace v dotčeném úseku.

Jedná se o  místní komunikaci šířky 6m s oboustrannými chodníky šířky 1,50m. Oprava komunikace navazuje na stavbu obnovy komunikace po vybudování inženýrských sití, která se v současnosti dokončuje. Navržená úprava se nachází v úseku mezi  ulicemi Atriová a Hatě, včetně křižovatkové části. Celková délka úpravy je 63,40m. Na začátku a konci úpravy oprava komunikace navazuje na stávající stav.