PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!
Rotace Homepage
AUTOSALON BMW RENOCAR

ulice Řípská, Brno

více o projektu
PAVILONY FAKULTY SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU

Univerzitní kampus Brno-Bohunice

více o projektu
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FIRMY PŘEMYSL VESELÝ

Ulice Pražákova, Brno

více o projektu
BYTOVÝ A OBCHODNÍ DŮM NOVÉ SEMILASSO

Brno - Královo Pole

více o projektu
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Náměšť nad Oslavou

více o projektu
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

Moravské náměstí, Brno

více o projektu
ODBAVOVACÍ TERMINÁL

Letiště Brno

více o projektu
VÝSTAVBA PAVILONU P

Veletrhy Brno

více o projektu

Profil společnosti

Soukromá stavební firma s obchodním názvem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. byla založena v roce 1991 skupinou pracovníků tehdejších Vodohospodářských staveb Brno s.p. nejprve jako fyzická osoba Přemysl Veselý a od roku 1997 jako společnost s ručením omezeným. Zkušenosti a tradice zůstaly i v nové společnosti zachovány specializováním se především na výstavbu, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí a komunikací. Změna vlastnických vztahů se stala předpokladem pro úspěšné naplnění ambiciozního programu rozvoje firmy v potřebném konkurenčním prostředí.

V průběhu let společnost věnovala značné finanční prostředky na modernizaci a nákup nových strojů a zařízení a tak mohla rozšířit svůj výrobní program i o objekty pozemního a průmyslového stavitelství, jako jsou servisní a výrobní haly, čistírny odpadních vod, čerpací stanice a v neposlední řadě i stavby rodinných a bytových domů, s úpravami jejich okolí podle přání majitelů.

Ke komplexnosti oprav a rekonstrukcí povrchů komunikací patří i výstavba nových chodníků, odstavných parkovacích ploch, terénních a sadových úprav. Zasloužená pozornost je věnována ekologickým stavbám, mezi které nesporně patří budování nových parků, sportovních a dětských hřišť s přírodním i umělým povrchem, úpravy koryt potoků, rybníků, požárních nádrží a rekultivace skládek odpadů.

Pro možnost zkvalitnění a zvětšení počtu oprav komunikací byl technický park doplněn o dva speciální stroje, z nichž jeden, mobilní recyklér asfaltu - BA 1000 Bagela, provádí recyklaci vybouraných živičných směsí s možností jejich zpětného použití a druhý, PATCHMATIC STP 1008, je zařízením pro opravy výtluků a trhlin povrchů živičných vozovek speciální tryskovou metodou.

Mezi tradiční investory, jejichž záměry firma realizuje, patří Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Brněnské komunikace a.s. a v neposlední řadě město Brno samotné.

Kontakt

PŘEMYSL VESELÝ stavební
a inženýrská činnost s. r. o.

Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100

+420 543 428 411
+420 543 428 458
info@premyslvesely.cz
www.premyslvesely.cz