PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Referenční stavby

Vodohospodářské a inženýrské stavby Vodohospodářské a inženýrské stavby

Vodohospodářské a inženýrské stavby

Naše specializovaná střediska realizovala v průběhu své existence velkou škálu jak staveb vodovodů a kanalizací, tak i např. vodohospodářských sítí apod.
Zajišťujeme na klíč stavby vodovodů a kanalizací včetně přípojek a jejich oprav. Provádíme úpravy vodních toků a jejich rekultivace, máme bohaté zkušenosti při výstavbách čerpacích stanic a čistíren odpadních vod včetně příslušných technologií.

Dopravní stavby a komunikace Dopravní stavby a komunikace

Dopravní stavby a komunikace

Naše dvě specializovaná střediska mají bohatou praxi a mnohaleté zkušenosti v realizaci nejrůznějších staveb dopravního charakteru. Naše společnost má zajištěny kapacity pro výstavby kompletních nových vozovek a komunikací, jejich rekonstrukce a opravy, stejně tak i jejich lokální vysprávky pomocí speciálních technologií.
Realizujeme výstavby, rekonstrukce a opravy nejrůznějších parků, či náměstí, provádíme rozličné terénní úpravy včetně zajištění vegetací apod.

Stavby průmyslového a pozemního stavitelství Stavby průmyslového a pozemního stavitelství

Stavby průmyslového a pozemního stavitelství

Naše společnost v současnosti realizuje klasické, tradiční i nezvyklé požadavky nejrůznějších investorů jak z veřejného sektoru, tak z okruhu soukromých investorů. Provádíme na klíč nejrůznější opravy, rekonstrukce a nové výstavby od malých rodinných domků, přes velké obytné domy, až po rozsáhlé areály včetně výrobních technologií, okolních terénních úprav apod. Pro zajištění Vašich požadavků máme vyčleněna 2 kompletní specializovaná střediska s bohatými profesními zkušenostmi a vysokou profesionalitou.

Sportoviště a terénní úpravy Sportoviště a terénní úpravy

Sportoviště a terénní úpravy

Během své letité existence naše společnost získala bohaté praktické zkušenosti s realizacemi výstaveb, rekonstrukcí a oprav nejrůznějších sportovišť, sportovních hřišť, sportovních areálů, veřejných parků, či náměstí.
Pro své klienty, a to jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru, provádíme nejrůznější terénní úpravy včetně zajištění vegetací, rekultivace území spojené s výsadbami nových vegetací apod.

Specializované provozy Specializované provozy

Specializované provozy

  • Vrtná souprava pro kanalizační přípojky, horizontální vrty
  • Recyklace vybouraných živičných směsí mobilním recyklátorem asfaltu BA 1000 BAGELA
  • Opravy výtluků a povrchových poškození krytů vozovek strojem PATCHMATIC STP1008
  • Likvidace cihelného, betonového a živičného nezávadného odpadu
  • Jádrová vrtačka GÖLZ KB 350