Latest Posts

Výstavba Brno-Medlánky

Popis stavby

Cílem projektu je na místě stávajících provozoven a skladů vybudovat nový atraktivní komplex budov s polyfunkčním vybavením. Jde o soubor dvou staveb, které jsou propojeny jednopodlažní stavbou s obchody. Jedna budova slouží jako dům pro seniory, druhá budova bude bytový dům. Obě budovy jsou propojeny v 1. podzemním podlaží, kde je navrženo umístění obchodů, provozoven služeb a kavárny. V západním křídle je plánováno umístění ordinací lékařů. Projektový záměr vytváří současně předpoklad pro dotvoření městského prostoru okolo historické budovy Sýpky a tím konsoliduje centrum Městské části Medlánky.